Tajomstvo hlasu je v tichu, ktoré mu predchádza.

Vítam Vás, som Lenka Barilíková – Spišáková, herečka, speváčka, pedagogička a lektorka.

Sebavedomie v hlase nie je len názov mojej webstránky, ale je to program, ktorý som vytvorila pre všetkých tých, ktorí sa skutočne potrebujú spojiť so sebou, svojím hlasom, spoznať svoje možnosti a posunúť limity vyjadrovania, v ktorých sa roky pohybujú.

Vyberte si z ponuky

Konzultácie

Táto špeciálna ponuka je zameraná na individuálnu spoluprácu s klientom.

Teambuilding

Hra ako nástroj spoznávania. Určené pre skupiny.

Workshop

Je určený poslucháčom vysokých škôl umeleckého zamerania

Referencie

Vaše skúsenosti

profesionáli

Upřímně to nebyl ledajaký workshop. Tato zdařilá technika paní Barilíkové ve skloubení s její lidskostí a hlubokou empatií do mě vnesla radost a chuť se dál objevovat. Mockrát za tuhle možnost děkuji a těším se na další takové setkání. Tlesk pro paní Barilíkovou!
Dan
účastník workshopu na JAMU v Brne
Ukázali ste nám istú cestu a tá mi príde veľmi funkčná. Vychádzať zo seba, zo svojej prirodzenej farby hlasu, zo sily skupiny ľudí- harmónia, čistota vztahov..dych, dych, dych, uvoľnenosť, zrelaxovanie, spontánnosť, úsmev, radosť, “vykričanie” svojich problémov ako možná terapia.
Kristína
účastníčka workshopu na JAMU v Brne
Až skoro vědecky jsme dostali výklad o tom, jak fungují hlasivky. Nacházeli jsme přirozenou polohu našeho hlasu. Za to velký dík, protože jsem si konečně plně uvědomil, kde je mi v hlase přirozeně dobře. Zvětšovali a prozvučovali jsme rezonanční dutiny. Vyšli jsme na různá cvičení s uvolněným hrdlem. Právě tato cvičení přinášela obrovskou radost, alespoň pro mě. Díky takovýmto cvičením jsme dosahovali různých výšek i hloubek, rozsahově mnohdy překonávali to, co jsme si mysleli že dokážeme , rozhodně pak i v intenzitě a zvučnosti, a hlavně : S UVOLNĚNÝM HRDLEM!
Michal
účastník workshopu na JAMU v Brne
Keď sa lúčime, vyhŕknu mi slzy, akoby mi odchádzala patrónka, ktorá ma po síce krátkej, no tak intenzívnej ceste necháva samu, samu sebe napospas, s overením si, či dokážem vaše podnety posunúť ďalej, oslobodiť hlas, mindráky, uvoľniť sa- byť sama k sebe štedrá. Nikdy som si tak neverila, každé slovo, zvuk, reakcia má zrazu váhu. Tým nemyslím len javiskový život, ktorý som si rada okúsila, no predovšetkým potrebujem hlas v bežnom živote. Oslovujete ma Olivka, prebúdzate vo mne starý cit k sebe samej.
Olívia
účastníčka workshopu na JAMU v Brne

neprofesionáli

Bol to úplne iný deň ako môj bežný deň v biznise. A to sa mi páčilo. Budem z neho veľa čerpať aj v budúcnosti. Páčila sa mi Lenka tvoja otvorenosť, spontánnosť a chuť objavovať hlas.
Jana
účastníčka workshopu Sebavedomie v hlase
Workshop bol prínosom v tom, že bolo potrebné byť reálne v prítomnom čase a uvedomiť si svoje telo, dušu a samozrejme hlas.
Ivan
účastník workshopu Sebavedomie v hlase
Jednoznačne pozitívny outcome. Spoznala som svoje skryté ja. Cítim, že som poodhalila svoj potenciál, ktorý je kdesi zablokovaný a chcem ho uvoľniť!!!. Oddýchla som . Bola by som za pokračovanie.
Iveta
účastníčka workshopu Sebavedomie v hlase
Workshop bol určite prínosný. Nielen uvoľnil svalové a dychové spazmy. Pozdvihol náladu a sebavedomie! Hlboká vďaka pani Mgr.art Lenke Barilíkovej ArtD. Za predanie skúsenosti a praktické typy. Prajem všetko dobré a budem sa tešiť na nadstavbový ďalší víkendový kurz!
Miriam
účastníčka workshopu Sebavedomie v hlase

“Všetci sme jedineční. Objavujme svoju jedinečnosť cez sebavedomé znenie nášho hlasu. Ponúkajme svoju jedinečnosť a tým obohacujme rôznorodosť názorov v skupinovej práci. Pomáhajme si. Buďme jedineční a empatickí.”

Sebavedomie v hlase nie je len názov mojej webstránky, ale je to program, ktorý som vytvorila pre všetkých tých, ktorí sa skutočne potrebujú spojiť so sebou, svojím hlasom, spoznať svoje možnosti a posunúť limity vyjadrovania, v ktorých sa roky pohybujú. Pomôcť im nájsť nové cesty používania hlasu, tela, gesta v komunikácii, nie podľa nejakých šablón, ale vychádzajúc z možností, ktorými človek disponuje a vedomou prácou otvárať cesty k zneniu, hlasu, reči, komunikácii so sebou a svetom. Môj tréning vám otvorí nový priestor, v ktorom sa zoznámite so sebou. Upriami vašu pozornosť práve smerom k vám, ukáže  vám, čo robíte nezdravo, alebo nesprávne a ako sa takýmto prejavom vyhnúť, ako ich odstrániť a ako následne vedomou cestou zmeniť svoje vystupovanie tak, aby boli z vašej komunikácie jasné vaše zámery nielen v slovách, ktoré opúšťajú vaše ústa, ale najmä aby ste boli schopní vaše myšlienky prezentovať celou svojou osobnosťou. Jednoducho povedané: používať váš hlas tak, aby vás bolo počuť, tak aby ste si nenamáhali hlasivky a bolo vám to príjemné. Aby váš hlas vyjadroval vašu osobnosť, aby váš hlas znel sebavedomo a vyjadroval vaše vlastné sebavedomie.

Individuálny vzdelávací program „Sebavedomie v hlase“.

Psycho – fyzické nastavenie do prejavu a rozvoj komunikačných schopností.

Táto špeciálna ponuka je zameraná na individuálnu spoluprácu s klientom.
Na stretnutiach sa zaoberáme dychom a hlasom. Zameriavame pozornosť na znenie, praktické narábanie s hlasom a jeho využitie v reálnom živote. Hlasovými cvičeniami, interaktívnou formou, preberaním úloh a rolí, sa približujeme viac, než iba k fyziologickej podstate hlasu. Cvičenia nám umožňujú spoznať náš vlastný tvorivý potenciál.
V procesoch, ktoré prebiehajú počas cvičení, sa otvárajú priestory, kedy opúšťame svoju komfortnú zónu. Vtedy potrebuje klient odborné vedenie a kontrolu pri nastavovaní zdravého, sebavedomého znenia.
Tieto procesy prebiehajú na úrovni fyziologickej, teda na úrovni dýchacích a “zvukových” orgánov, ktorými disponujeme všetci. Uvedomovanie si ich existencie a princípov ich správneho fungovania je kľúčové pre zdravé a sebavedomé znenie.
Všetky procesy prebiehajú aj na úrovni psycho-fyzickej. To znamená, že každý hlasový a verbálny prejav je telesný proces, ktorý zároveň ovplyvňuje naše psychické nastavenie a naopak.
Hlas a znenie sú prejavy našej osobnosti v komplexnom zmysle. Teda telesnosti, aj psychického nastavenia. Sú prejavom nášho “celostného bytia”, ktoré nás definuje.

1. Stupeň – Pre začiatočníkov (10 hodín)

Práca na dychu. Vedomé nastavenie tela k dychu, odbúranie nesprávnych, nezdravých stereotypov postavenia tela a nastavenie kvalitného návyku. Dych je telom hlasu. Znieme na dychu. Prvým predpokladom kvalitného hlasu je kvalitne a zdravo dýchať. Postupne otvárame priestory určené pre zosilnenie hlasu, rezonančné miesta a pracujeme na správnom umiestnení vokálov a konzonantov.

2. Stupeň – Pre stredne pokročilých (10 hodín)

Práca na sebe v pohybe a geste. Flexibilita v tele a v mysli. Na dych ukladám slová, myšlienky, obsahy. Telo ako opora znenia. Budovanie dynamiky znenia v zdravom postavení tela k dychu a posadení hlasu. Zniem, teda som!

3. Stupeň – Pre pokročilých (10 hodín)

Jedinečnosť a výnimočnosť, sebavedomie v hlase. Konám hlasom, telom. Koordinácia tela a mysle, koordinácia znenia, gesta a pohybu v prezentovaní vlastných obsahov.

Jednorázové individuálne konzultácie.

Konzultácia zameraná:

  • na správne posadenie hlasu a budovanie zdravého psycho-fyzického nastavenia k prejavu
  • na prácu s individuálnymi danosťami a na rozvoj osobnosti
  • na prácu s konkrétnym textovým materiálom
  • na rozvoj sebavedomého prejavu počas prezentácie
  • na rozvoj ďalších prezentačných zručností
  • na riešenie individuálnych problémov súvisiacich s tvorbou hlasu a správnej dikcie
  • na rozvoj hlasovo – rečových schopností v konkrétnych situáciách

Teambuilding
Hra ako nástroj spoznávania.

Budovať tím spolupracovníkov sa dá rôznymi pohybovými a tvorivými aktivitami, ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmeľovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu.

Teambuilding nezdôrazňuje individuálne riešenie problému, ale je zameraný na kolektívnu spoluprácu a rozhodovanie.
Ponúkam Vám netradičný teambuilding, v ktorom vychádzam z mojich dlhoročných herecko – pedagogických skúseností. Každý sme jedinečný a výnimočný a cez hry a aktivity si môžeme uvedomovať svoju hodnotu, ktorou prispievame k posilneniu väčšieho celku. Pokúsim sa zladiť dychový rytmus individualít a vytvoriť zážitok spoločného nádychu a výdychu v prospech celého kolektívu.

Cvičenia nás rozosmejú, vzpružia a vlastné telo nám odhalí naše vnútorné pohnútky a motivácie. Umožní nám spoznať náš vlastný tvorivý potenciál, ktorý sa môže stať súčasťou budovania kolektívnej identity.

Letný prázdninový workshope techník potrebných k hereckej práci.

„Cigeľka Kontext“

Tento workshop je určený poslucháčom vysokých škôl umeleckého zamerania.

Tréning obsahuje rôzne cvičenia, ale základom je cvičenie nazvané Osmičkový rad. Metóda Osmičkového radu okrem fundamentálnych hereckých schopností, ako je hlas, reč a pohyb, ktorých ovládanie je nevyhnutné pre hereckú prácu, rozvíja aj ďalšie herecké zručnosti a schopnosti, ktoré sú doležité v tvorivom procese herca.

“Proces spoznávania samého seba prostredníctvom cvičenia nazvaného „osmičkový rad“, alebo ako sme ho so študentmi z Litvy a Anglicka v rámci projektu Erasmus nazvali jednoducho „octal“, je procesom nikdy nekončiacim a neustále sa vyvíjajúcim. Preto ho sama pre seba nazývam aj procesom zázračným. Zázrak v sebe nesie isté čaro a tajomstvo. A to sa nám v tomto cvičení, ktoré je vo svojej podstate stále len o nás samých, odhaľuje. Cvičenie osmičkový rad odkrýva naše slabé miesta, ktoré keď prijmeme a spoznáme, môžeme zmeniť k lepšiemu. Alebo ich môžeme nejakým spôsobom využiť vo svoj prospech. Zároveň nás toto cvičenie podnecuje pracovať na sebe, vnímať seba samého a konfrontovať sa tak so situáciou, v ktorej sa ocitáme. Vnímať priestor a vnímať partnera i seba v priestore. (Sme svedkami malých zázrakov, zázraky sa skutočne dejú.)”